neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

ยังไหว...

Monday, September 17, 2012, 03:54 PM

วันก่อนเจอคำถามงี่เง่าว่า $1000^{1000}$ กับ $101^{999}$ อันไหนมากกว่ากัน? แล้วก็บอกว่าห้ามใช้ sense ด้วยนะ

ห้ามใช้ sense ก็กดเครื่องคิดเลขไปสิโว้ย

คนตั้งคำถามคงคิดไม่ถึงเนาะ ว่าเครื่องคิดเลขบ้าอะไรจะหาคำตอบของเลขใหญ่ๆ ขนาดนั้นได้

เลยลองเขียนอะไรเล่นๆ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพทางการคำนวณตัวเลขดู พบว่าตัวเลขระดับหมื่นหลักก็ยังไหว

Fibonacci ลำดับที่ 57075 เมื่อเขียนในฐานสิบจะต้องใช้ตัวอักษร 11928 ตัว

อันที่จริง ด้วย algorithm dynamic programming ง่ายๆ เช่นด้านบนนี้ จะเอาไปใช้คำนวณหา Fibonacci ลำดับที่ห้าล้าน ซึ่งถ้าจะเขียนออกมาในเลขฐานสิบ ต้องใช้ตัวอักษรถึง 1044939 ตัวก็ยังไหวนะ (ภายในเวลาประมาณครึ่งนาทีเอง)

ก็อย่าประเมินประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ต่ำไปละกัน ;)